Lesvoorbeelden

  1. Rekenen aan de aarde
  2. Rekenen met kaarten
  3. Rekenen aan bevolkingscijfers
  4. Hoogtelijnen en doorsneden tekenen
  5. Werken met klimaatgegevens

Werken met klimaatgegevens

Introductie

Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele wereld worden klimaatgrafieken op dezelfde manier gemaakt en gebruikt. Het werken met deze grafieken is een belangrijk onderdeel van het vak aardrijkskunde.
Vergelijkbaar met hoogtelijnen kun je op een kaart ook lijnen trekken die punten met gelijke temperatuur met elkaar verbinden (isothermen) of lijnen die punten met gelijke luchtdruk met elkaar verbinden (isobaren).

Voorkennis

Het werken met grafieken moet al bekend zijn, voordat met klimaatgrafieken gewerkt kan worden. Voor het omrekenen van graden Celsius naar Fahrenheit en omgekeerd is het ook handig als er al eens met formules is gewerkt. Vanaf klas 2 mag deze voorkennis verondersteld worden.

Download hier de lesvoorbeelden
Download hier de antwoorden