Doorlopende leerlijnen

Bij verschillende aardrijkskundige onderwerpen komen rekenvaardigheden aan bod. De onderwerpen zijn echter niet bij iedere methode of school gekoppeld aan vaste leerjaren. Het werken met bevolkingscijfers kan op de ene school bijvoorbeeld gebeuren in klas 1, terwijl dat op een andere school in klas 2 of klas 3 gebeurt. Ook bij wiskunde, het vak dat basisrekenvaardigheden aanleert, komen dergelijke verschillen voor. Ondanks deze verschillen is het wel mogelijk om een leerlijn aan te geven voor rekenvaardigheden. De lesvoorbeelden op deze website zijn gekoppeld aan deze leerlijn.
Wanneer worden bepaalde onderwerpen bij wiskunde behandeld?
(Let op! Per school of per gebruikte methode kunnen er verschillen zijn).

Vaardigheid

Bij wiskunde op vmbo

Bij wiskunde op havo / vwo

Bij aardrijkskunde
vmbo /havo/ vwo

Rekenen aan verhoudingen / schaal

Vanaf klas 1

Vanaf klas 1

Vanaf klas 1

Rekenen met % en ‰

Vanaf klas 2 (alleen %)

Vanaf klas 1 of 2 (alleen %)

Vanaf klas 1

Hoeken in meten / de stelling van Pythagoras

Vanaf klas 1 of 2
(de stelling van Pythagoras in klas 3 of 4 )

Vanaf klas 1 of 2

Gebeurt niet standaard

Maken en gebruiken van verschillende soorten grafieken

Vanaf klas 1 (cirkeldiagrammen vaak pas in klas 3)

Vanaf klas 1 (cirkeldiagrammen vaak pas in klas 3)

Vanaf klas 1 (cirkeldiagrammen worden vaak ook al vanaf klas 1 gebruikt)

Oppervlakte en omtrek uitrekenen

Vanaf klas 2 tl, vanaf klas 3 kgt

Klas 2 (uitgebreid in de bovenbouw met ook vormen als een bol)

Gebeurt niet standaard

Werken met isolijnen  (hoogtelijnen, isobaren, isothermen)

Een klein beetje in klas 3 en 4 tl

Beginselen in klas 2

Vanaf klas 1 (hoogtelijnen), isobaren of isothermen worden soms in latere leerjaren gedaan

Vergelijkingen

Klas 2, 3 en 4

Klas 2 (alleen lineaire vergelijkingen)
Klas 3 (ook kwadratische vergelijkingen)

Niet

Werken met een cirkel onderverdeeld in graden

Klas 3 en 4

Klas 2

Klas 1 (lengte- en breedtegraden)

Logaritmen

Niet

Klas 4/5 VWO

Niet

Differentiëren

Niet

Klas 4/5 VWO

Niet

Integreren

Niet

Vanaf 5 VWO (wiB)

Niet


Het is opvallend dat bij aardrijkskunde in met name klas 1 rekenvaardigheden (schaal, lengte- en breedtegraden, rekenen met % en ‰, werken met grafieken en het tekenen van isolijnen) een behoorlijk aandeel hebben in de lesstof. Na klas 1 neemt het aantal rekenvaardigheden echter behoorlijk af.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken: